مقدمه ای بر اجرا و شبیه سازی ویلا با مشخصه های ساختمان سبز (ویلای سبز)

در تحقیق حاضر به بحث شبیه سازی ویلای سبز (green villa ) با نرم افزار دیزاین بیلدر پرداخته شده است. از جمله اقدامات صورت پذیرفته جهت دستیابی به مصرف انرژی کمتر در ویلا می توان به استفاده از مصالح نوین و استاندارد، به کارگیری لوازم الکتریکی کم مصرف، بهره گیری از سیستم آبگرمکن خورشیدی،

استفاده از توربین لیام (ارشمیدس) جهت کمک به تامین قسمتی از برق مصرفی و در نهایت بکارگیری پنل های خورشیدی جهت تامین مابقی برق مصرفی ویلا اشاره نمود. با انجام اقدامات فوق ، می توان به کاهش 47/9 درصد در بار سرمایی، 45/37 درصد در بارهای گرمایی و 48/71 درصد در برق مصرفی سالیانه و در نهایت 69/02 درصد در برق مصرفی سالیانه روشنایی ویلا دست یافت. نتایج حاصل از شبیه سازی، با محاسبات دستی انجام یافته نیز مقایسه می گردند.

 

منبع:سلامت, امید و رقیه مطلب زاده، ۱۳۹۶، مقدمه ای بر اجرا و شبیه سازی ویلا با مشخصه های ساختمان سبز (ویلای سبز)، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، بناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

 

دانلود اصل مقاله ویلای سبز