طراحی داخلی ویلای مسکونی در گیلان با رویکرد معماری بومی

 

طراحی ویلا مسکونی بر اساس اصول معماری همساز با اقلیم و بوم هر منطقه، علاوه بر ایجاد آسایش در فضای داخلی ساختمان، سبب جذب گردشگران و بومیان خواهد شد.

این امر در مناطقی همچون استان گیلان که یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق اقلیمی کشور بوده و دارای شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب است، اهمیت دو چندان می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در صورت توجه به مسایل اقلیمی و بومی در طراحی ساختمان های این منطقه، میزان احساس آرامش و رضایت را در فضای داخلی دو چندان می کند.در پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، الکترونیکی و میدانی می باشد؛ به این ترتیب که به بررسی ویژگی های بومی گیلان و انطباق آن بر مطالعات اقلیمی که در این زمینه پرداخته شده، در نهایت جنبه های جدیدی در استفاده از مصالح بومی در فضاهای داخلی مختلف مسکن و مجموعه های مسکونی استخراج می گردد. نتایج این تحقیقات راهنمای مناسبی جهت طراحان و به عنوان مرجعی جهت دستیابی به اصول طراحی معماری ساختمان های مسکونی همساز با این بوم می باشد.

 

منابع:هدایت نژاد, محسن و ایرج شهروزتهرانی، ۱۳۹۶، طراحی داخلی ویلای مسکونی در گیلان با رویکرد معماری بومی، کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، شیراز، دبیرخانه دایمی کنفرانس

 

دانلود فایل PDF مقاله طراحی ویلا