طراحی ویلای شخصی بر مبنای معماری پایدار

معماری پایدار – که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. برای مثال، 50 درصد از ذخایر سوختی در ساختمان ها مصرف می شود که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد.

بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است . موضوع، طراحی ویلایی با استفاده از معماری سبز می باشد که به این منظور زمینی با متراژ 3000 متر مربع واقع در شهرستان ابهر میدان انگور در نظر گرفته شده و پس از بررسی زمین از نظر تحلیل سایت شروع به طراحی شد. هدف از انتخاب این طرح کسب تجربه جدید طراحی ، کمبود فضایی با چنین طراحی در شهر ابهر ، ترویج اماکن به طراحی با توجه به اقلیم ومحیط زیست می باشد .

 

منبع:احمدی باروق, سولماز و رضوامه کاوندی، ۱۳۹۶، طراحی ویلای شخصی بر مبنای معماری پایدار، سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری

 

دانلود PDF مقاله طراحی ویلا