طراحی سوله

طراحی سوله

طراحی سوله یکی از عواملی است که کمتر کسی به آن در کاهش هزینه ساخت سوله توجه می کند . طراحی سوله امری کاملا تخصصی می باشد که از توان بسیاری از طراحان سازه خارج می باشد.در صورتی که سوله به درستی طراحی بشود. باعث کاهش مقدار فولاد مصرفی در سوله و درنتیجه منجر به کاهش هزینه ساخت سوله می شود.

طراحی سوله
طراحی سوله

ساختمان های صنعتی به طور کلی شامل تعدادی قاب های بزرگ یک طبقه است که اعضای باربر اصلی آن ها، عبارتند از تعداد خرپاها و یا قاب های صلب موازی هم که روی آن ها تیرهای لاپه در جهت طولی قرار می گیرند و پوشش نهایی روی تیرهای لاپه قرار می گیرد.

طراحی کارخانه های مدرن

تماس با 09128206499

ساختمانهای صنعتی (سوله) از لحاظ  نوع سازه استفاده شده می توان به دو دسته کلی تقسیم شوند:

طراحی سوله
طراحی سوله

1- سوله استاندارد:

سوله های استاندارد با مقاطع تیر و ستون H شکل فلزی ساخته می شوند. این نوع سوله ها رایج ترین سوله های مورد استفاده می باشند. و به شکل های سقف های شیب دار یا قوسی و برای دهانه های کوتاه تا بلند قابل طراحی و ساخت هستند. اما در دهانه های بیش از 50 متر معمولا استفاده از این سوله ها باعث افزایش هزینه ساخت سوله می شود. استفاده از این نوع سازه ها برای هر نوع کاربری سوله قابل استفاده هستند، اما در واحدهای تولیدی،کارخانجات و همچنین در سوله های دارای جرثقیل استفاده از سوله استاندارد رایج می باشد. در شکل های زیر چند نمونه از این سوله ها نشان داده شده است.

طراحی سوله خرپایی

2- سوله خرپایی:

سوله خرپایی برای دهانه های بلند دهانه های بلند به دلیل سبکتر شدن وزن سازه و صرفه جویی در مصرف فولاد بسیار پرکاربردتر می باشد. سوله های خرپایی در اشکال مختلفی بنا به نیاز پروژه ساخته می­شوند. این نوع سوله برای انواع کاربری ها قابل بهره برداری هستند، اما بیشتر در سالن ورزشی، گل خانه ها، دامدارای ها، انبار و… که داهانه های بلند دارند و از ضریب اهمیت کمتری نیز برخوردار هستند بهترین انتخاب می تواند طراحی سوله با خرپا باشد. در تصاویر زیر چند نمونه از این سوله ها قابل مشاهده می باشد.

طراحی سوله خرپایی

 سوله سبک

برخی از مهندسین با تبلیغات غلط تحت عنوان طراحی سوله سبک و با کاهش عمدی بارهای برف، باد و… و همچنین طراحی غیر اصولی سعی در جلب رضایت کارفرمایان دارند. تیم ما سبک سازی سوله را مطابق اصول مهندسی انجام میدهد نه با کاهش بارهای وارد بر سوله.!

 ارائه دفترچه محاسبات با جزئیات کامل از طراحی، ترسیم نقشه های با کیفیت و با تمامی جزئیات معماری و سازه ای، طراحی نمای سوله، محوطه سازی کارخانجات و… تنها بخشی از خدمات تیم مهندسی زاگرس سازه است.

طراحی و ساخت سوله

تماس با 09128206499

طراحی سوله
طراحی سوله

 سیستم سقف سوله

سیستم سقف سوله ها شامل یک سازه باربر، یک پوشش سازه ای و عایق رطوبت و حرارت است. سازه باربر سقف شامل تیر یا خرپا در هر قاب است که تکیه گاه لاپه های پوشش سقف را تشکیل می دهد. در صورت استفاده از دال های پیش ساخته با ابعاد بزرگ ممکن است نیازی به لاپه ها باربر پوشش نباشد و این دال ها مستقیما روی تیر یا خرپا اصلی مستقر شوند.

در طراحی سوله های داره لاپه برای نگهداری لاپه ها در برابر مولفه مماس با سقف نیروی ثقل، از میل مهارهایی در وسط دهانه لاپه ها استفاده می­شود. پوشش سقف در این حالت معمولا از ورق های فولادی، سیمانی یا آزبست و ساندویچ پانل تشکیل می شود.

طراحی سوله و کارخانه های مدرن

زاگرس سازه تیم تخصصی طراحی و ساخت و سازه ای صنعتی مدرن

ساخت سوله

طراحی سوله، طراحی نما، محوطه سازی، طراحی سردر، طراحی دکوراسیون 

زاگرس سازه تیم تخصصی طراحی سوله، مخازن بتنی و فلزی، سازه های خاص و..

سازه های صنعتی مدرن

طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله

طراحی مطابق استاندارد های معتبر دنیا

طراحی سوله توسط مهندسین سازه صورت می گیرد. استفاده از نرم افزارهای متنوع داخلی و خارجی در طراحی و همچنین استفاده از آخرین ویرایش های آیین نامه های معتبر دنیا با توجه به نوع پروژه ها باعث شده است طراحی ها کاملا بهینه و باعث کاهش هزینه ساخت سوله شود. 

همچنین نباید از طراحی معماری سوله غافل شد، امروزه نمای ظاهری سوله، سردر کارخانه، دکوراسیون داخلی بخش اداری و محوطه سازی کارخانه ها تاثیر بسیار زیادی در جذب کارفرما و معرفی حرفه شما دارد.

نرم افزارهای اختصاصی گروه زاگرس سازه در طراحی اتصالات پیچی و جوشی سازه های فلزی که توسط مهندسین زاگرس سازه منطبق با آیین نامه های معتبر نوشته شده اند باعث بهینه تر کردن اتصالات و کاهش تعداد پیچ و ضخامت ورق های اتصال می شود.

مشاوره در خصوص ارتفاع، دهانه شیب،شکل سوله و.. و همچنین کنترل رایگان نقشه های شاپ از دیگر خدمات مهندسی زاگرس سازه است.

بارهای وارد به سوله

بارهای ثقلی و جانبی :

بارهای اصلی قاب بندی دیوار، عبارت است از: وزن دیوار در جهت قائم و بار باد و زلزله در جهت افقی که به وسیله قاب بندی تحمل شده و به قاب های اصلی سوله منتقل می شوند. بارهای اصلی سقف سوله نیز، شامل بار مرده، بار زنده بار زلزله و بار باد هستند که در نقاط اتصال سقف به قاب های اصلی سوله به این قاب ها منتقل می شوند. برای تامین صلبیت سقف در برابر بارهای یاد شده، در طراحی سوله از مهاربند های افقی و قائم در سقف سوله استفاده می شود.

تغییر دما:

انبساط و انقباض ناشی از تغییرات درجه حرارت محیط اطراف سوله باید در طرح آن منظور شود. بسته به ابعاد سازه، این گونه آثار حرارتی در جهت طول و عرض سازه می توانند ظاهر شوند که معمولا در طول سوله درز انبساط و در عرض سوله با لحاظ کردن تنش ها و تغییر شکل ها در طراحی سازه ، با این آثار مقابله می شود.

طراحی نمای سوله
طراحی جرثقیل

جرثقیل :

اکثر ساختمان های صنعتی، دارای تجهیزاتی، مانند جرثقیل های متحرک اند که می تواند به تمام یا بخشی از سطح پلان ساختمان سرویس بدهد. در این نوع ساختمان های صنعتی، آثار ضربه جرثقیل عامل مهمی است و طراحی سوله باید تامین کننده صلبیت لازم در مقابل نیروهای دینامیکی جرثقیل باشد. برای انتقال نیروی جانبی ترمز جرثقیل به قاب های اصلی، از مهاربندی افقی در تراز تیر حامل ریل جرثقیل و برای انتقال نیروی طولی ناشی از کارکرد جرثقیل به پی های سازه، از مهاربندی قائم به علاوه تیرهای طولی مهار کننده قاب ها استفاده می شود.

طراحی کارخانجات مدرن، طراحی نمای سوله، طراحی محوطه کارخانه 

 تیم تخصصی طراحی و ساخت و سازه ای صنعتی مدرن

طراحی سوله

در راستای گسترش دانش، دانلود کتاب های مفید سازه های صنعتی برای مهندسین عمران و سازندگان در زیر قرار داده شده است.

راهنمای طراحی سوله

طراحی سازه های صنعتی

Desig Guide 7 ویرایش 2019

نشریه 325

راهنمای طراحی سوله

نشریه 325

طراحی مقاطع غیر منشوری

طراحی قاب های غیر منشوری

Steel Design Guide 25

طراحی سازه های صنعتی

طراحی سازه های صنعتی

Desig Guide 7 ویرایش 2004

error: Content is protected !!