طراحی سوله

ساخت سوله

ساخت سوله برای کاربری های مختلفی انجام می شود ، ساخت سالن ورزشی ، ساخت سالن مرغداری، ساخت انبارکارخانه ، ساخت کارخانه، ساخت سالن اجتماعات و… نمونه ای از کاربری های سوله می باشد. یکی از عامل مهم در سوله سازی تعیین هزینه ساخت سوله  است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. ازعوامل بسیار تاثیر گذار در قیمت سوله می توان به دهانه و ارتفاع سوله و کاربری سوله همچنین وجود جرثقیل سقفی سوله اشاره کرد.

یکی از عواملی که کمتر کسی به آن در هزینه ساخت سوله توجه می کند طراحی سوله می باشد. طراحی سوله امری کاملا تخصصی می باشد که از توان بسیاری از طراحان سازه خارج می باشد.در صورتی که طراحی سوله درست انجام بشود. باعث کاهش مقدار فولاد مصرفی در سوله و درنتیجه به کاهش هزینه ساخت سوله منجر می شود.

ساخت سوله
طراحی سوله

قیمت سوله

قیمت سوله علاوه بر موارد ذکر شده که تاثیر مسقیم مقدار فولاد مصرفی در سوله داشتند و شامل ارتفاع سوله ، وجود نیم طبقه و جرثقیل سقفی و.. بود. توجه به دست مزد شرکت سازنده سوله است ،که پیمانکاران قیمت های مختلفی معمولا به صورت کیلو گرم فولاد مصرفی پیشنهاد میکنند . باید توجه نمود که کیفیت ساخت در این شرکت ها با هم متفاوت می باشد. در زمینه طراحی و ساخت سوله در سوله سازی علاوه بر توجه به قیمت سوله تمام شده ، می بایست به کیفیت ساخت سوله نیزتوجه نمود . که این امر نیازمند نظارت دقیق بر اجرای سوله می باشد.

طراحی سوله

طراحی سوله

زاگرس سازه تیم تخصصی طراحی سوله

ساخت سوله
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله
طراحی سوله

طراحی سوله توسط مهندسین سازه صورت می گیرد. استفاده از نرم افزارهای متنوع داخلی و خارجی در طراحی و همچنین استفاده از آخرین ویرایش های آیین نامه های معتبر دنیا با توجه به نوع پروژه ها باعث شده است دپارتمان طراحی سازه با توجه به اهداف شرکت قادربه طراحی انواع سازه های فلزی و بتنی با کاربری های مسکونی، تجاری ، صنعتی، و… باشد.

 برنامه اکسل طراحی اتصال BFP

 اتصالات پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری با کاربرد در قاب های خمشی متوسط  و ویژه فولادی قابل استفاده در طراحی سوله

اتصال گیردار پیچی به کمک ورق های روسری وزیرسری BFP

برنامه اکسل طراحی اتصال (4)BSEEP

 اتصالات گیردار فلنجی چهار پیچی با استفاده از ورق لچکی با کاربرد در قاب های خمشی متوسط  و ویژه فولادی قابل استفاده در طراحی سوله

اتصال فلنجی چهار پیچی سخت شده

برنامه اکسل طراحی اتصال BUEEP

 اتصالات گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی با کاربرد در قاب های خمشی متوسط  و ویژه فولادی قابل استفاده در طراحی سوله

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی

 برنامه اکسل طراحی اتصال (8)BSEEP

 اتصالات گیردار فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی با کاربرد در قاب های خمشی متوسط  و ویژه فولادی قابل استفاده در طراحی سوله

اتصال گیردار فلنجی هشت پیچه
error: Content is protected !!