طراحی برج

طراحی برج

 شرکت زاگرس سازه با تکیه بر متخصصان معماری و سازه در طراحی برج ها همواره موجب جلب رضایت کارفرمایان محترم گردیده است. از جمله مزایای طراحی برج در شرکت زاگرس سازه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بازدید از محل پروژه و شناخت کامل نیازکارفرما
  • ارئه طرح های مختلف جهت جلب رضایت کارفرما
  • استفاده حداکثر از فضا در طرح های معماری
  • بهینه سازی جانمایی ستون ها توسط مهندسین سازه
  • ارائه طرح های مختلف اجرای سازه و براورد قیمت
  • طراحی بهینه اجزا سازه ای منطبق بر اخرین استاندارد های ملی و بین المللی
  • به حداقل رساند هزینه ساخت برج ها
  • مدل سازی سه بعد سازه برج جهت به حداقل رساند خطا های ساخت
  • بروارد هزینه اجرای برج ها
  • نظارت براجرا برج ها

زاگرس سازه صفر تا صد پروژه ها در کنار شما

error: Content is protected !!